Numer konta Fundacji WSPAK:


32 1750 0012 0000 0000 3593 0752

 

Noblista pisał 1-2 listy dziennie przez 25 lat (to obliczenia prof. Juliana Krzyżanowskiego). Były to listy oficjalne, do swoich wydawców, do różnych organizacji itd., ale oczywiście także – listy prywatne. 

Projekt „Z Sienkiewiczem przy kawie” zakłada nagranie audio zachowanych i dostępnych listów Sienkiewicza. Dzięki temu, poprzez listy w atrakcyjnej formie, będziemy mieć okazję do poznania epoki Sienkiewicza, ale też jego osobowości, zauroczenia światem, a także zmartwień pisarza i człowieka. Mimo, że dotyczą spraw różnej wagi – od najwznioślejszych do przyziemnych – są pisane z wigorem, literackie w formie. 

„Bądź zdrowa, spokojna
i szczęśliwa, moja najdroższa
i najmilsza. Całuję Twoje ręce” – tak kończył list do swojego „Złotego Kochania” Henryk Sienkiewicz. Kończył. A my dopiero zaczynamy. Wyruszamy zatem w nieznane
z pakietem jego listów. I razem, najlepiej przy kawie 😊, będziemy poznawać wielkie uczucia, błahostki i sprawy doniosłe, codzienne troski i marzenia…zwyczajne życie i znacznie więcej…


P.S. Korzystamy z wielotomowego wydania „Listów” przygotowanego dla PIW przez prof. Marię Bokszczanin oraz prof. Juliana Krzyżanowskiego w latach 1977-2010. 

 

Projekt "Z Sienkiewiczem przy kawie" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerami projektu są Instytut Badań Literackich PAN i Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.
 

Patronem medialnym projektu jest TVP Kultura.