Numer konta Fundacji WSPAK:


32 1750 0012 0000 0000 3593 0752

Statut Fundacji >WSPAK

Informacje dodatkowe

 

W planach mamy dwa ważne zadania. Pierwsze to nawiązanie współpracy z organizacjami międzynarodowymi, by wspólnie kształtować dobre praktyki w popularyzacji kultury poprzez wspólne działania artystów i amatorów. A drugie – rozszerzenie oferty edukacyjnej o cykle poświęcone sztuce współczesnej
i filmowi.

Majątek i dochody Fundacji

 

Fundacja WSPAK działa na wielu płaszczyznach, by zdobyć fundusze na realizację zadań wynikających z misji. Jednakże działania projektowe są zazwyczaj ograniczone czasowo. Możesz wraz z nami przyczynić się do tego, by świat był ciekawszy i piękniejszy wspomagając Fundację lub wybrane przez siebie projekty.

Władze i zarząd Fundacji

 

W 2016 roku Marcin Steczkowski został wybrany na Prezesa Zarządu Fundacji WSPAK, Krzysztof Mika zaś pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Decyzją Zarządu powołany został Zespół realizujący zadania Fundacji. W skład Zespołu wchodzą (poza Zarządem) także ilustratorka Aleksandra Grzegorek
i publicystka Urszula Jarecka.

Cele i działania Fundacji

 

 

Naszym podstawowym celem jest krzewienie dobrych praktyk w zakresie kontaktu z kulturą wśród młodzieży i dorosłych. Czynimy to poprzez działania popularyzatorskie (projekt „Z Sienkiewiczem przy kawie”, muzyczne cykle edukacyjne) oraz inicjatywy artystyczne (WE, „Z tamtej strony”, współtworzenie projektu „Zmalowani”).

Teren działania Fundacji, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji

 

W świecie realnym Fundacji WSPAK zakotwiczona jest w Warszawie. Ale teren działań obejmuje całą Polskę, a jeśli współpraca międzynarodowa dojdzie do skutku – także inne kraje Europy i świata. Natomiast w świecie wirtualnym mamy zasięg zarówno lokalny, polskojęzyczny jak i międzynarodowy – anglojęzyczny.

POBIERZ STATUT

Nasza misja

 

 Wierzymy w sztukę, oddychamy kulturą. Misja Fundacji WSPAK (Wolna Sztuka Potrzebuje Ambitnej Kultury) jest potrójna: popularyzacja wartościowych i wyjątkowych zjawisk kultury; inicjowanie współpracy artystów różnych dziedzin; a także wspieranie artystycznych marzeń i projektów – zarówno artystów jak i amatorów.

Czym się zajmujemy

O Fundacji