Numer konta Fundacji WSPAK:


32 1750 0012 0000 0000 3593 0752

CHÓR COLLIERS
CHÓR COLLIERS
Z tamtej strony
Z dęciakami za pan brat
Chór Colliers
 
W 2022 roku Fundacja WSPAK koordynowała artystyczno-edukacyjny projekt „Z dęciakami za pan brat”, finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Muzyka”. W ramach projektu zostały przygotowane i udostępnione w sieci recitale artysty-instrumentalisty (Marcin Steczkowski). Na każdy z recitali składały się utwory w różnej stylistyce i estetyce muzycznej, skomponowane w czasie pandemii przez Marcina Steczkowskiego. Są to utwory inspirowane muzyką klasyczną, jazzem oraz tradycyjną muzyką ludową. Recitalom towarzyszyły wykłady poświęcone instrumentom dętym oraz seria wpisów na Facebooku Fundacji omawiająca historię „dęciaków”. 

 

 

> EDUKACJA MUZYCZNA

 

W latach 2017-2020 Fundacja WSPAK, dzięki działaniom Prezesa, Marcina Steczkowskiego zaangażowana była w prowadzenie warsztatów muzycznych i chórów, np. „Z tamtej strony”, "Chór Colliers". Próby chóru przynosiły uczestnikom wiele radości. W "Chórze Colliers" dominował repertuar muzyki popularnej, w tym także utwory okolicznościowe, np. kolędy. Przed pandemią chór ten nagrał dwa teledyski własnego pomysłu, które dostępne są na kanale You Tube. Z kolei chór „Z tamtej strony” śpiewał utwory ludowe w nowoczesnych aranżacjach. Uczestniczkom tuż przed lockdownem udało się przygotować koncert. Próby chórów zostały jednakże zawieszone z powodu pandemii, a po pandemii już nie udało się reaktywować chórów.